Otpremnice, prevoznice, fakture, magacinski listovi kopirajuci papir 2,3 ili više kopija

Blokovska roba otpremnice fakture predajnice prevoznice

Otpremnice, prevoznice, fakture, popisne liste, dostavnice, virmani, nalozi za prenos,itd,sav blokovski materijal sa Vašim logotipom. Malo košta puno znači u predstavljanju Vaše firme.

Svi listovi su kopirajući tako, da se kopiranje prekida gde stavite kartonski podmetač, na ovaj način omogućili smo da možete da povećavate ili smanjujete broj kopija. Svi blokovi se perforišu (isprekodano prosečeni listovi), što osigurava da se blok ne raspadne kada odcepite list, kao što je slučaj sa lepljenim blokovima. Takođe vršimo i numeraciju (štampa rednih brojeva na svakom listu).

Blokovska roba može se izraditi u jednoj, dve boje ili u punom koloru.

Štampa se na A3 formatu pa je moguća kombinacija više proizvoda, pogledaj sliku Uputstvo za blokocsku robu ili već kombinaciju koja Vama odgovara.
Ukoliko Vam je lakše pošaljite Zahtev za ponudu.

CENOVNIK:

Blokovska roba A4  210 x 297 mm jedna boja min.5 blokova...........330,00 din/blok (svaki list je kopirajući)
Blokovska roba A4  210 x 297 mm dve boje min.10 blokova.............430,00 din/blok (svaki list je kopirajući)
Blokovska roba A4  210 x 297 mm pun kolor min.20 blokova...........430,00 din/blok (svaki list je kopirajući)
Blokovska roba A5 150 x 210 mm jedna boja min.10 blokova..........165,00 din/blok (svaki list je kopirajući)
Blokovska roba A5 150 x 210 mm dve boje min.20 blokova..............265,00 din/blok (svaki list je kopirajući)
Blokovska roba A5 150 x 210 mm pun kolor min.40 blokova............265,00 din/blok (svaki list je kopirajući)

Za veće tiraže ili varijante koje nisu navedene pošaljite Zahtev za ponudu.