Vizit karte, brošure, katalozi, flajeri, fascikle, etikete,...

Image

Štamparija vrši poslove tabačne štampe do B2 formata. Opremljena  je za višebojnu ofset štampu svih vrsta publikacija do formata 500x700 mm i sve vrste štamparske dorade. Da bi se ispoštovali rokovi i postigao vrhunski kvalitet, osim iskusnog kadra, u ovom segmentu štamparija poseduje veliki tehnički potencijal.

Heidelberg  mašina formata B2 (50 x 70 cm) za fleksibilnost i produktivnost u štampi, za velike tiraže, poslove koji zahtevaju visok kvalitet izrade na standardnim i specijalnim papirima. Kompletna automatika, besprekorna kontrola i izuzetan kvalitet otiska karakteristike su HEILDELBERG tehnologije . Zahvaljujući povoljnim mogućnostima digitalne pripreme ploča, mogućnost ljudske greške svedena je na minimum: visoko izlaganje, automatsko pasovanje,  osvetljavanje termalnih ploča, minimalno vreme pripreme za štampu, štampa do proširenog B2 formata. Heidelberg B2  mašina namenjena je za izradu velikih tiraža, visokokvalitetnih i zahtevnih poslova na specijalnim papirima. Idealna je za časopise, kataloge, monografije, knjige, kalendare, plakate, prospekte itd.

Cenovnik:
Vizit karte 500 kom pun kolor jednostrani sa crno belom poledjinom.........................................1500,00 din
Vizit karte 1000 kom pun kolor jednostrani sa crno belom poledjinom........................................2000,00 din
AKCIJA !!! Vizit karte 2000 kom pun kolor jednostrani sa crno belom poledjinom....................3700,00 din
AKCIJA !!! Vizit karte 3000 kom pun kolor jednostrani sa crno belom poledjinom....................5100,00 din
 

Brošure dva preklopa pun kolor sjajni papir 150 gr 1000 kom...................................11.000,00 din
 

Flajeri A6 100x150mm 2000 kom jednostrani kolor......................................................5000,00 din
Flajeri A6 100x150mm 4000 kom jednostrani kolor......................................................6500,00 din
Flajeri A6 100x150mm 4000 kom obostrani kolor.........................................................11000,00 din
Flajer A5 150x210 mm 2000 kom jednostrani kolor.......................................................6500,00 din
Flajer A5 150x210 mm 2000 kom obostrani kolor.........................................................11000,00 din

Blokovska roba A5 150 x 210 mm jedna boja min.10 blokova..........165,00 din/blok (svaki list je kopirajući)
Blokovska roba A5 150 x 210 mm dve boje min.20 blokova..............265,00 din/blok (svaki list je kopirajući)
Blokovska roba A5 150 x 210 mm pun kolor min.40 blokova............265,00 din/blok (svaki list je kopirajući)
Blokovska roba A4  210 x 297 mm jedna boja min.5 blokova...........330,00 din/blok (svaki list je kopirajući)
Blokovska roba A4  210 x 297 mm dve boje min.10 blokova.............430,00 din/blok (svaki list je kopirajući)
Blokovska roba A4  210 x 297 mm pun kolor min.20 blokova...........430,00 din/blok (svaki list je kopirajući)
Štampa se na tabaku A3 tako da je moguće kombinovati formate i tiraže (Npr. 10 A4 + 10 A5 + 10 A5)

Memorandumi A4 offsetni papir 500 kom jedna boja..................2000,00 din
Memorandumi A4 offsetni papir 1000 kom jedna boja................3000,00 din
Memorandumi A4 offsetni papir 500 kom dve boje......................3000,00 din
Memorandumi A4 offsetni papir 1000 kom dve boje....................4000,00 din
Memorandumi A4 offsetni papir 500 kompun kolor......................4000,00 din
Memorandumi A4 offsetni papir 1000 kom pun kolor...................5000,00 din

Posteri A3 jedna boja 500 kom.........................................................3500,00
Posteri A3 dve boje 500 kom.............................................................4500,00
Posteri A3 jedna boja 1000 kom.......................................................4500,00
Posteri A3 dve boje 1000 kom...........................................................6000,00
Posteri A3 pun kolor 1000 kom.........................................................8500,00
Poster  A2 pun kolor 1000 kom........................................................11000,00 

Štampa na samolepljivom papiru za etikete 500 tabaka A4......10000,00
Štampa na samolepljivom papiru za etikete 1000 tabaka A4....15000,00
 

Za sve dodatne informacije (plastifikacija, štancovanje, bigovanje, izrada fascikli, reklamnih kesa, reklamnih blokčića itd)
pošaljite nam zahtev za ponudu cena