Digitalna štampa A3+

ImageŠtampa manjih i srednjih tiraža za 24 h.

Štampa na digitalnoj mašini, visoke rezolucije, jarkih boja.Štampamo brošure, vizit karte (100,200,500... kom),

postere, nalepnice, deklaracije, memorandume, koverte, jelovnike, cenovnike, diplome

korice za knjige, kataloge, fascikle, diplomski radovi i razni reklamni materijal sa veoma kratkim rokom izrade.

 

 

 


KOLORNA STAMPA

za format A3+  (330 x 488 mm)
Pun kolor jednostrani

1-4 tabaka ..............................300,00din
-5 kom..............................90,00 din/kom
5-10 kom.........................80,00 din/kom
11-25 kom.......................70,00 din/kom
26-40 kom.......................60,00 din/kom
41-85 kom......................55,00 din/kom
85-100 kom.....................50,00 din/kom
101-150 kom...................45
,00 din/kom
151-200 kom...................40,00 din/kom
201- kom..........................35,00 din/kom

Obostrana štampa x2

Cene su za offsetni i sjajni (gloss) papir do 150 gr debljine (posteri, flajeri, pozivnice,...)

Doplata za sjajni papir 250-300 gr (vizit karte, jelovnici, čestitke...).......10,00 din/kom (330 x 488 mm)
Doplata za samolepljivi  papir  (etikete, bar kodovi, nalepnice...)....10,00 din/kom (330 x 488 mm)
Doplata za reljefni papir iz kataloga........................................................60,00 din/ kom (330 x 488 mm)

CRNO BELA STAMPA
format A3+ 
crno belo jednostrano

- 10 kom..............................35,00 din/kom
11-25 kom.......................30,00 din/kom
26-50 kom.......................25,00 din/kom
51-100 kom......................20,00 din/kom
101- kom.....................15,00 din/kom

CENE SU ZA OFSTENI PAPIR 80 gr A3 jednostano

Doplata za sjajni papir 5 din
Doplata za 250 gr i 300 gr....10,00 din
Doplata za samolepljivi papir....10,00 din

 

Štampani materijal sa doradom (sečenje na format, bigovanje...)

Vizit karte 100 kom pun kolor.................600,00 din
Vizit karte 500 kom pun kolor...............1500,00 din
Vizit karte 1000 kom pun kolor.............2000,00 din